Instalatérské práce

Svěřte tyto práce odborníkům a neplatí to pouze pro kuchyně a koupelny, ale i pro ostatní instalační práce jako jsou rozvody studené a teplé vody, rozvody k topným tělesům apod.

Pokud vlastníte starší nemovitost, je ideální některé opravy provádět naráz a to ať již se jedná o vodovodní rozvody, kanalizaci nebo plyn. Poruchou bývá zejména netěsnost a koroze potrubí plynu nebo vody, což představuje nebezpečí ohrožení zdraví a života uživatelů nemovitosti. Prostě vše má svou životnost, každý materiál stárne, mění svou podobu, podléhá rzi a snadno pak může zapříčinit havárii. Instalační práce provádíme podle přání zákazníka, pracujeme s materiály z mědi, plastu i oceli.

Výměna stoupaček

Bytové domy jsou vybaveny stoupačkami, ve kterých je nainstalováno vedení odpadních vod, studené a teplé vody nebo plynové vedení. Zhoršení stavu těchto rozvodů podporuje hlavně vlhkost, která se ve stoupačkách vyskytuje. Při rekonstrukci nebo dílčí opravě se pak vyměňují vodoměry i plynoměry, které jsou ve stoupačkách zabudovány. U svislých rozvodů je pak nutné vypustit vodu z potrubí, odmontují se měřiče, stávající ocelové rozvody se vyřežou a nové se ve stejné poloze nainstalují, ty se fixují návlekovou izolací, která brání sesunutí stoupaček. U kanalizačních svodů je třeba použít izolace, která snižuje hlučnost odpadních vod. Ocelové rozvody vody se ve většině případů nahrazují rozvody polypropylenovými, které mají vyšší životnost než rozvody ocelové.

Ve starších rodinných domech jsou většinou instalovány ležaté rozvody, umístěné zpravidla v suterénu budovy. V každém případě při rekonstrukci těchto rozvodů se vyměňují odpady, rozvody studené vody a teplé užitkové, pokud je do domu zaváděna. Hlavní uzávěr se vymění za odolný  mosazný kulový ventil.

i oceli.