Plynoinstalační práce

V mnoha rodinných a bytových domech se využívá plyn k vytápění, k ohřevu vody, ale i k vaření. Plynovody nesmí být vedeny v podlahách, do kolektorů nebo šachet. Je možné je instalovat pouze v případě, že tyto prostory jsou nepřetržitě větrány. Navíc se v těchto případech nesmí provádět rozebíratelné spoje, uzávěry a podobné armatury.

Potrubí pro rozvod plynu uvnitř budov je vyrobeno z mědi a oceli, jinou alternativou je plast pokrytý hliníkovou vrstvou. Používá se i celoplastové potrubí s vrstvou. Hlavní zásadou je, aby rozvody plynu byly po celou svou dobu životnosti plynotěsné.

Rozvody plnu a plynové spotřebiče vyžadují povinné kontroly v nařízených intervalech. Určitě se nevyplatí tyto revize podceňovat, jinak se vystavujete nebezpečí ohrožení vlastního života nebo majetku. Za hlavní riziko se považuje provedení instalace laikem, proto vždy tyto práce svěřte raději profesionálům, neboť jen tak se vyhnete případným problémům.