Topenářské práce

Instalujeme nové rozvody topení, provádíme opravy i rekonstrukce starých, již nevyhovujících rozvodů včetně výměny radiátorů, plynových kotlů a kotlů na pevná paliva.

Montáž teplovodního ústředního topení

Ústřední vytápění je systém, který dodává teplo z nainstalovaného zdroje potrubními rozvody do více místností. V rodinných domech se nejčastěji využívá systém vlastního kotle. Po usazení kotle se instalují radiátory a propojí se mezi jednotlivými místnostmi trubkami. Po instalaci hlavního rozvodu a vyvedení odboček s uzávěry nebo regulačními prvky se potrubí zavodní a provede tlaková zkouška.Nejčastěji se při instalaci rozvodů teplovodního topení používají měděné trubky, které jsou vysoce odolné proti korozi, mají dlouhou životnost a jsou recyklovatelné. Rozvody se vedou vždy uvnitř stavby, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám.

Montáž podlahového topení

Podlahové vytápění je charakterizováno jako velkoplošné vytápění, které uživatelům domu poskytuje určitý komfort. Jde o otopnou soustavu, která dosahuje přibližně 27. st. C. Teplonosným médiem je voda, může to být ale i elektřina.

U teplovodního vytápění jsou v podlaze vedeny otopné trubky, do nichž se vhání teplá voda, která ohřeje podlahu a posléze i místnost. Zdrojem tepla může být kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Dají se rovněž použít i solární panely či kotle na pevná paliva nebo biomasu, ty se ale musí doplnit akumulační nádobou.

Před tím, než se rozhodnete pro instalaci podlahového vytápění, je nutné zvážit konkrétní podmínky stavby, jeho využití a efektivnost. Důležitým faktorem, na který by se nemělo zapomínat, jsou tepelné ztráty daného domu.

Montáž solárních panelů

Solární panely nemusí soužit pouze jako zdroj elektrické energie, ale dají se využít k vytápění nebo ohřevu vody. Čím bude větší jejich využití, tím ušetříte více finančních prostředků.Solární panely jsou ohleduplné k životnímu prostředí, neboť jsou založeny na přijímání slunečního svitu, který je nevyčerpatelným obnovitelným zdrojem energie a nevyžaduje žádné topivo, které by zatěžovalo ovzduší.

Jednou z možností využití solárních panelů je jejich instalace na střechu vašeho domu. Panely tak budou vyrábět elektrickou energii, kterou vy budete moci spotřebovávat ve vaší domácnosti. Provedli jsme již mnoho instalací na klíč k maximální spokojenosti zákazníka.

Pokud se rozhodnete pro montáž solárních panelů, musíte sice počítat se vstupní investicí, ale ta se vám postupně bude vracet ve snížených výdajích za elektrickou energii.